top of page

Vår historie

Norblock AS ble etablert i 1987 i Bjørnevatn, Finnmark, for å å bli en betydelig eksportør av natursteinsprodukter til det internasjonale markedet, basert på å produsere naturstein av jernmalmen i Bjørnevatn og senere å ta ut den grønne Fuxitt-kvartsitten i Kautokeino. 

I dag eier Norblock AS og datterselskapene rettigheter til å bryte, drive og selge to typer lys granitt og én grønn kvartsitt.

Trøndergranitt AS, bruddet på Støren har en lang historie, og har vært drevet i mer enn 150 år. Åpnet allerede i 1852. Det ble en del av Norblockgruppen i 2011. Den lyse granitten er kjent som Støren Silver White eller bare Silver White.

Rennebu Granitt AS åpnet prøvedrift i år 2000 og startet ordinær brudd-drift med uttak av blokker året etter. Bruddet ble innlemmet i Trøndergranitt AS i 2013 og senere skilt ut i eget selskap. Steinbruddet tar ut en nesten hvit granitt under navnet Ice Green.

Fuxite AS ble etablert i 1998 for å drive natursteinbrudd i Kautokeino, Finnmark, på den grønne kvartsitten som finnes der, markedsført som Arctic Green (tidligere kjent som Verde Lapponia). Grunnet regulering-tekniske omstendigheter er Fuxite-bruddet dessverre midlertidig stengt.

Norwegian Rose AS er ett marmorbrudd i Fauske solgt til Norblock AS i 2013. Det ble solgt videre i 2023.

bottom of page