top of page

NORBLOCKGRUPPEN

Norblock AS er eier av flere steinbrudd i Norge. Basert på vår filosofi om at "All stein som tas ut av fjellet skal omsettes", er Norblock AS et salgsselskap for eksklusive norske steintyper.

 

I praksis betyr denne filosofien at selskapet markedsfører og selger marmor, granitt og kvartsitt som store blokker, som store steiner til hageformål og til dekor i utemiljø, og som forskjellige fraksjoner av eksklusiv grus og singel.

Vi har som målsetning å selge våre produkter over hele verden og derfor har alle produktene navn som kan leses internasjonalt.

BRUDDENE

ICE GREEN GRANITT

 

Rennebu, Trøndelag

SILVER WHITE

 

Støren, Trøndelag

ARTIC GREEN

 

Kautokeino, Finnmark

bottom of page